Schoolgids en Jaarplan

Jaarplanning

 Vakanties  2018-2019

Herfstvakantie         ma.  22-10-2018 t/m vr. 26-10-2018
Kerstvakantie         ma.  24-12-2018 t/m vr. 04-01-2019
Voorjaarsvakantie     ma.  25-02-2019 t/m vr. 01-03-2019
Goede Vrijdag         vr.    19-04-2019
Meivakantie           ma.  22-04-2019 t/m vr. 03-05-2019
Hemelvaart             do.   30-05-2019 t/m vr. 31-05-2019
Tweede Pinksterdag     ma.  10-06-2019
Extra vrije dag       di.    11-06-2019
Zomervakantie         ma.  22-07-2019 t/m vr. 30-08-2019 
  

Studiedag groepen 1 t/m 8

 
do.    20-09-2018 
woe.  26-06-2019 
  

Studiedag groepen 1 t/m 6

 
woe.   31-10-2018 
vr.      15-02-2019 
ma.    08-04-2019 
vr.      07-06-2019 
  
Op woensdag 5 december 2018, vrijdag 21 december 2018 en vrijdag 19 juli 2019 zijn alle groepen om 12 uur vrij

Schooltijden

De groepen 1 t/m 6 gaan alle dagen van 08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen onder toezicht van de leerkrachten. De deuren van de school zullen om 08.15 uur open gaan en de lessen starten om 08.30 uur. Vanaf het moment dat de deuren open zijn, gaan de kinderen aan het werk in de groep met het inloop/werkmoment.

Door de invoering van het vijf gelijk dagen rooster geldt voor de groepen 7 en 8 een overgangsregeling met betrekking tot het aantal lesuren. Deze overgangsregeling schuift jaarlijks op en verdwijnt in het schooljaar 2020 -2021 uit het rooster. Concreet betekent dit dat de groepen 7 en 8 op maandag t/m donderdag van 08.30 - 14.15 naar school gaan. Op vrijdagen zijn deze groepen net als de rest van de school om 14.00 uur uit.

Onderstaand vindt u het jaarplan. In het jaarplan staat allerlei praktische informatie over het schooljaar 2018-2019

Schoolgids

Onderstaand kunt u onze schoolgids lezen. Hierin vindt u informatie over de achtergronden van ons onderwijs en over de manier waarop wij werken. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders van toekomstige kinderen.