Kanjer

‘t Palet is een Kanjerschool. In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven.

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een goede band hebben met elkaar en met de leerkracht. Kinderen voelen zich dan prettiger in de klas.

Wij werken aan :

  • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen.
  • Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere  conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt.
  • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.
  • Verantwoordelijkheid nemen.
  • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De meeste kinderen hebben het verlangen om zich autonoom en authentiek te ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot leren kunnen komen. Ook willen wij ouders graag actief betrekken bij de Kanjertraining.

Wij volgen de kinderen m.b.v.  het Kanjer Volg- en Adviessysteem “Kanvas”.