Dalton

In 2011 hebben wij het lef gehad om de vaardigheden die wij de kinderen mee willen geven te laten kwalificeren. Zoals de inspectie ons beoordeeld op onze resultaten, beoordeeld de daltonvereniging ons op de invulling van ons Daltononderwijs. Sinds 2011 is ‘t Palet dan ook een gecertificeerde Daltonschool. Hier zijn wij trots op!

Hoe zie je Daltonpijlers terug in de school?

Verantwoordelijkheid

Het mogen maken van eigen keuzes, geeft zelfvertrouwen. Zeker wanneer dit leidt tot een succeservaring. Kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leren hun manier van leren beter kennen. Wij bieden duidelijke regels en structuur waarbinnen de kinderen vrij zijn om zich te ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Wij zijn er van overtuigd dat een kind meer leert door tegen problemen aan te lopen en deze zelf op leert te lossen. Dit bevordert het oplossingsgericht denken en geeft het kind meer succeservaringen. Op deze manier zijn onze leerlingen meer betrokken bij hun leerproces en voelen ze zich eigenaar van hun ontwikkeling. Ook biedt de zelfstandigheid van de leerlingen de leerkracht de mogelijkheid om meer individuele hulp te bieden en verlengde instructies te realiseren.

Efficiency

Om effectief onderwijs te verzorgen, moet zowel de leerkracht als de leerling het doel van de les voor ogen hebben. Door het vermelden van het lesdoel, maar ook bijvoorbeeld een persoonlijk leerdoel (ik-doel) zijn zowel de leerling als de leerkracht zich bewust van waar er op dat moment aan wordt gewerkt.

Samenwerken

Samen weet je meer dan alleen. Door samen te werken met verschillende kinderen leren we: onze mening te geven, samen zoeken naar een oplossing, luisteren naar de mening van een ander, elkaars kwaliteiten herkennen en benutten en hulp te bieden en te vragen.

Reflectie

Reflecteren is essentieel in het leerproces. Het product is niet altijd het meest belangrijk. Juist door met onze leerlingen te kijken naar hun manier van handelen en in gesprek te gaan over gemaakte foutjes, proberen we onze leerlingen inzicht te geven in hun leerproces. Het maken van fouten is hierdoor niet erg, maar brengt kinderen tot leren.

 

Wat ziet u als u bij ons door de school loopt?

 • Een kleuter ziet dat de juf de ketting om heeft en werkt met een klein groepje kinderen, De kleuter mag even geen hulp vragen aan de juf en vraagt of zijn maatje hem kan helpen.
 • Een leerling in de middenbouw ziet dat de juf met een klasgenootje extra oefent met lezen. De leerling ziet dat hij zijn juf niet mag storen en vraagt aan iemand in zijn team of ze hem kunnen helpen met de opdracht.
 • Een leerling in de bovenbouw ziet dat zijn klasgenoot een taak lastig vindt. De leerkracht is niet beschikbaar. De leerling biedt hulp aan.
 • Een kleuter plant een nieuwe taak De kleuter weet zelf waar hij de materialen kan vinden om aan zijn nieuwe taak te beginnen en heeft de juf niet nodig om op te starten.
 • Een leerling in de bovenbouw is vergeten hoe hij het onderwerp in de zin kan vinden. Hij pakt zijn uitlegschrift erbij, want tijdens de instructie van de leerkracht heeft hij aantekeningen gemaakt.
 • Een leerling krijgt zijn weektaak regelmatig niet af. De leerkracht merkt dit op en gaat samen met het kind op zoek naar de oorzaak. Samen met de leerkracht maakt de leerling een plan van aanpak.
 • Een leerling ziet op de weektaak het doel van de les die de leerkracht gaat geven. De leerling ziet dat hij het doel al beheerst. Hij weet dat hij dan door mag werken zonder instructie.
 • Een leerling komt  na het zelfstandig nakijken er achter dat hij veel fouten heeft gemaakt en het lesdoel nog niet beheerst. Hij vraagt extra instructie aan de leerkracht.
 • Op het leerplein zit een leerling alleen te werken omdat hij weet dat hij het beste werkt op een rustige plek.
 • Een leerling uit de leerlingenraad vertelt aan zijn klas wat er is besproken in de vergadering.
 • Tijdens het inloopmoment in de ochtend helpt een leerkracht een groepje leerlingen met het maken van een planning voor de dag. Ze weet dat deze leerlingen hier extra hulp bij nodig hebben.
 • Een leerkracht legt het nieuwe huiswerk op een zichtbare plek voor de leerlingen en benoemt dit. De leerkracht deelt het niet uit omdat ze van van haar leerlingen verwacht dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun werk.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen die wij in de dagelijkse praktijk zien. Mocht u dit in de praktijk willen zien, dan bent u van harte welkom op onze school.