Filosofie - Levensbeschouwelijk onderwijs

De basis van het levensbeschouwelijk onderwijs op ‘t Palet bestaat uit Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Protestants Vormings Onderwijs (PVO ).  Daarnaast worden in een cyclus van twee jaar in de groepen 7 en 8  de andere grote levensbeschouwingen of wereldreligies verkend (LBO).

Vormingsonderwijs:

Het vormingsonderwijs wordt op verschillende manieren in alle groepen aangeboden, passend bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Dit rond actuele en aansprekende thema’s die vanuit humanistisch of protestants-christelijk perspectief worden benaderd. In de groepen 7 en 8 worden de andere grote levensbeschouwingen of wereldreligies verkend.

Filosofie:

We kiezen hierbij voor de vorm van filosofie. Dit omdat dit een vorm is waarin kinderen leren nadenken, naar de ander te luisteren en zo bouwen aan eigen positionering en begrip voor de ander. De filosofielessen worden gegeven door vakdocenten vanuit het Humanistisch Vormingsonderwijs en het Protestants Vormingsonderwijs. Centraal in deze lessen staat de inbreng vanuit de leerlingen. 

Voorwaarden:

Deze lessen zijn op vrijwillige basis, dit wordt toegelicht tijdens het kennismakingsgesprek aan alle nieuwe ouders. 

Voor alle lessen, filosofie-HVO-PVO en LBO, geldt dat er alle vrijheid is voor open dialoog en het vormen van een eigen mening. 

De docenten HVO en PVO worden in hun werk ondersteund door het Centrum voor Vormingsonderwijs.