Medezeggenschapsraad

Wat doen wij?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op ’t Palet uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Via de MR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, de ouderbijdrage, veiligheid of het lesrooster.

De MR heeft daarvoor ongeveer eens per maand overleg met de schooldirecteur. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan besloten zijn. Meer informatie over de rol van de MR kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl, www.infowms.nl of www.voo.nl.

Momenteel staat bij de MR op de agenda
  • De verkeersveiligheid rond de school;
  • Luchtkwaliteit in het gebouw;
  • Ontwikkeling en groei van ’t Palet.
  • Schoolplan 2021-2025
Onderwerpen die jaarlijks terugkomen op onze agenda:
  • Financiën (maart)
  • Formatie voor het volgend schooljaar (mei)
  • Schooljaarplan voor het volgend schooljaar (juni)

Wat vindt u?

  • Welke aanvullingen heeft u, wat vindt u belangrijk? Mail het naar mr@paletleusden.nl
  • Vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u kunt zich altijd als toeschouwer bij ons voegen. Om redenen van vertrouwelijkheid en/of privacygevoeligheid kan (een gedeelte van) een vergadering besloten zijn. Als u een vergadering wilt bijwonen, is het daarom verstandig even bij onze voorzitter na te gaan of en wanneer een vergadering (gedeeltelijk) besloten is.
  • De notulen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel kunnen de notulen opvragen bij de MR van de school.