Medezeggenschapsraad

Wat doen wij?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op ’t Palet uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Via de MR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, de ouderbijdrage, veiligheid of het lesrooster.

De MR heeft daarvoor ongeveer eens per maand overleg met de schooldirecteur. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan besloten zijn. Meer informatie over de rol van de MR kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl, www.infowms.nl of www.voo.nl.

Momenteel staat bij de MR op de agenda
  • De verkeersveiligheid rond de school;
  • Geluidsoverlast in het gebouw;
  • Ontwikkeling en groei van ’t Palet.
Onderwerpen die jaarlijks terugkomen op onze agenda:
  • Financiën (maart)
  • Evalueren TSO (april)
  • Formatie voor het volgend schooljaar (mei)
  • Schoolplan voor het volgend schooljaar (juni)

Wat vindt u?

  • Welke aanvullingen heeft u, wat vindt u belangrijk? Mail het naar mr@paletleusden.nl
  • Vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u kunt zich altijd als toeschouwer bij ons voegen. Om redenen van vertrouwelijkheid en/of privacygevoeligheid kan (een gedeelte van) een vergadering besloten zijn. Als u een vergadering wilt bijwonen, is het daarom verstandig even bij onze voorzitter na te gaan of en wanneer een vergadering (gedeeltelijk) besloten is.
  • Wij vergaderen in de docentenkamer, vergaderingen starten om 19.30 uur. De eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op: data volgen zsm