Ouderraad 2021-2022

De Ouderraad heeft als belangrijkste doel evenementen en activiteiten te organiseren die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken. Dit kan het organiseren en coördineren van een Sinterklaasfeest zijn maar ook bijvoorbeeld het aankopen/financieren van speelmaterialen voor het schoolplein.

De ouderraad heeft verder tot taak:

 • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
 • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
 • te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
 • activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen;
 • te functioneren als eerste achterban namens de ouders; de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en bij het schoolbestuur.

De Ouderraad bestaat uit ouders en docenten. Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in de Ouderraad:

 • Chantal de Vries / penningmeester
 • Marianne den Adel
 • Alex Seelig (Voorzitter)
 • Mirjam van der Zouw (Voorzitter)
 • Petra Heneweer
 • Linda Cents

Voor de bekostiging van de activiteiten en evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Als Ouderraad vinden wij de input van u als ouder erg belangrijk. U kunt op de volgende manieren uw ideeën, suggesties, feedback of vragen aan ons kenbaar maken:

 • Een email naar info@paletleusden.nl (tav OR)
 • Een teamlid van 't Palet
 • Natuurlijk kunt u ons ook altijd even benaderen op het schoolplein.
 • De huidige OR leden stellen zich graag even persoonlijk aan jullie voor.

Marianne den Adel
Ik ben Marianne, moeder van een dochter in groep 4 en daarnaast coördinerend ambulant begeleidster in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Sinds maart 2018 ben ik lid van de OR van het palet.
Na 5 jaar in Leusden te hebben gewoond verhuizen wij in de zomer naar Achterveld  maar blijf wel verbonden aan het ‘t Palet en de OR.
Het is fijn om wat voor de school te kunnen betekenen en zo gezamenlijk met andere ouders zorg te dragen voor leuke (thema) activiteiten.

Petra Heneweer
Hoi, ik ben Petra Heneweer en woon met mijn man en 3 kinderen in Leusden Zuid. Ik werk als begeleider bij een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten jongeren. Zelf ben ik mijn schoolcarrière ook gestart op 't Palet, dus vind het erg leuk om wat te kunnen betekenen voor de OR. Komend jaar zitten mijn kinderen in groep 7, 3 en 1.

Alex Seelig
Mijn naam is Alex Seelig, getrouwd, vader van twee kinderen en woonachtig in het mooie Leusden. Mijn dochter zit in groep 3 op het Palet en mijn zoon zal binnen twee jaar zijn opwachting gaan maken. Ik ben lid van de OR sinds 2019, met hopelijk nog vele jaren in het vooruitzicht.

Linda Cents
Mijn naam is Linda Cents, naast moeder van Sarah (groep 3A) en Jasmijn (die dit jaar in april op 't Palet instroomt), ben ik Manager Wonen en Vastgoed bij studentenhuisvester Idealis in Wageningen. Ik woon samen met Joost en onze dochters in Leusden Zuid.

Miranda van der Zouw
Ik ben moeder van Per (groep 3) en Ole (groep 2). Ik ben kapster.