ZORG VOOR LEERLINGEN

Passend onderwijs, omgaan met verschillen

Op ‘t Palet willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben. Zo streven we naar een optimale ontwikkeling van ieder kind.

We differentiëren in de klassen in de instructies en de verwerkingsstof die we de kinderen geven, zowel in tijd als in inhoud. Als een kind toch wat anders of meer nodig heeft, gaan we op zoek naar manieren om hieraan tegemoet te komen. Dit betekent dat we aansluiten bij verschillen. Dat kan gaan om verschillen in leerniveau, in leeraanpak en in bijvoorbeeld de mate van zelfstandigheid van leerlingen. Voor kinderen die naast de begeleiding in de klas extra instructie en inoefening kunnen gebruiken, is er de mogelijkheid om individuele begeleiding te krijgen buiten de klas.

Ook bij het aansturen van gedrag hebben kinderen verschillende dingen nodig. En soms zijn aanpassingen nodig i.v.m. dyslexie of een lichte lichamelijke beperking.

 

Plusleerlingen

Voor kinderen die meer aankunnen, compacten we de basisstof en breiden we het aanbod uit met pluswerk (verdieping of andere stof). In sommige gevallen bieden we de leerstof versneld aan.

Hiernaast hebben we op ‘t Palet voor deze leerlingen ‘projectgroepen’. Het doel is om op een uitdagende manier te leren. De kinderen werken aan leeractiviteiten zoals projecten en onderzoeksopdrachten met als doel om verschillende denk- en leerstrategieën te leren gebruiken, die aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en leerstijl.

Elke week gaan de kinderen een uur naar deze groep, om vervolgens in de tussenliggende tijd met de opdracht in de klas aan de slag te gaan.

 

Extra begeleiding

Als er vragen zijn over de juiste begeleiding gaan we eerst achterhalen wat er aan de hand is en wat er nodig is. De intern begeleider (IB’er) gaat meedenken met de leerkracht en er kunnen observaties en onderzoekjes ingezet worden. Heel belangrijk hierbij zijn de gesprekken met ouders en het kind zelf.

Soms is een kleine aanpassing al genoeg, maar soms is er meer nodig. Ook kan het zijn dat we hierin tegen de grenzen van wat we kunnen bieden aanlopen. Dan kunnen vanuit school externe deskundigen gevraagd worden om mee te denken, onderzoeken te doen en zo nodig extra begeleiding in te zetten.

 

We werken hierbij nauw samen met verschillende externe organisaties.

Vanuit deze organisaties kunnen deskundigen bij ons op school komen:

SWVdeeem            Samenwerkingsverband de Eem, voor advies en extra ondersteuning.

CEDgroep              Orthopedagogen en GZ-psychologen, voor onderzoek en advies.

Opdidakt               voor onderzoek en begeleiding van dyslexie.

Lariks Leusden       voor welzijn en ondersteuning van kind en gezin.