Organisatie

Al meer dan een eeuw verzorgt ’t Palet onderwijs in Leusden. Wij zijn gestart aan de Ooievaarshorsterweg en in 1967 is ’t Palet verhuisd naar de Willem de Zwijgerlaan in Leusden-Zuid. In maart 2011 zijn we verhuisd naar de Tabaksteeg, waar we onze intrek hebben genomen in het Multi Functionele Centrum 'Antares'.

Als team geven dagelijks samen vorm aan het onderwijs op school.

In team- en bouwvergaderingen, ontwikkelgroepen en tijdens studiedagen hebben veelvuldig overleg over hoe wij het onderwijs beter en leuker voor de kinderen kunnen maken.

Binnen een duidelijke structuur wordt de school geleid door de directeur. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren en de Interne Begeleiders het managementteam. De bouwcoördinatoren hebben naast het lesgeven aan de groep twee dagen per week een coördinerende taak in de onder- en bovenbouw. De interne begeleiders helpen, coördineren en sturen aan op het gebied van de leerlingenzorg.

Op ’t Palet zijn er bij de start van het schooljaar 2018-2019 460 kinderen verdeeld over eenentwintig groepen: vijf groepen 1-2, twee groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5, drie groepen 6, drie groepen 7 en twee groepen 8.