Schoolgids en Jaarplan

Jaarplanning

Vakanties  2019-2020

Herfstvakantie         

ma.  21-10-2019 t/m vr. 25-10-2019

Kerstvakantie         

ma.  23-12-2019 t/m vr. 03-01-2020

Voorjaarsvakantie     

ma.  24-02-2020 t/m vr. 28-02-2020

Goede Vrijdag         

vr.    10-04-2020

Meivakantie           

ma.  27-04-2020 t/m vr. 08-05-2020

Hemelvaart             

do.   21-05-2020 t/m vr. 22-05-2020

Tweede Pinksterdag     

ma.  01-06-2020

Zomervakantie         

ma.  20-07-2020 t/m vr. 28-08-2020 

 

 

Studiedag groepen 1 t/m 8

 

woensdag 

 18-09-2019

maandag 

 18-11-2019

vrijdag 

 06-12-2019

maandag 

 10-02-2020

vrijdag 

 21-02-2020

dinsdag 

 31-03-2020

dinsdag 

 02-06-2020

vrijdag 

 03-07-2020
  

Op donderdag 5 december 2019, vrijdag 20 december 2019 en vrijdag 17 juli 2020 zijn alle groepen om 12 uur vrij

Schoolreisjes

GroepenDatum
1/22 juli 2020
38 juli 2020
46 juli 2020
56 juli 2020
66 juli 2020
79 juli 2020

Schooltijden 2019-2020

De groepen 1 t/m 7 gaan alle dagen van 08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen onder toezicht van de leerkrachten. De deuren van de school zullen om 08.15 uur open gaan en de lessen starten om 08.30 uur. Vanaf het moment dat de deuren open zijn, gaan de kinderen aan het werk in de groep met het inloop/werkmoment.

Door de invoering van het vijf gelijk dagen rooster geldt voor de groep 8 een overgangsregeling met betrekking tot het aantal lesuren. Deze overgangsregeling schuift jaarlijks op en verdwijnt in het schooljaar 2020 -2021 uit het rooster. Concreet betekent dit dat de groep 8 op maandag t/m donderdag van 08.30 - 14.15 naar school gaan. Op vrijdagen zijn deze groepen net als de rest van de school om 14.00 uur uit.

Onderstaand vindt u het jaarplan. In het jaarplan staat allerlei praktische informatie over het schooljaar 2019-2020

Schoolgids

Onderstaand kunt u onze schoolgids lezen. Hierin vindt u informatie over de achtergronden van ons onderwijs en over de manier waarop wij werken. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders van toekomstige kinderen.