Ouderraad

Ouderraad 2019-2020

De Ouderraad heeft als belangrijkste doel evenementen en activiteiten te organiseren die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken. Dit kan het organiseren en coördineren van een Sinterklaasfeest zijn maar ook bijvoorbeeld het aankopen/financieren van speelmaterialen voor het schoolplein. 

De ouderraad heeft verder tot taak:

  1. een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
  2. de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
  3. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
  4. activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen;
  5. te functioneren als eerste achterban namens de ouders; de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en bij het schoolbestuur.

De Ouderraad bestaat uit ouders en docenten. Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in de Ouderraad:  

* Denis Hoogeveen / voorzitter
* Heidy Sonneville / penningmeester
* Anea Houtveen
* Chantal Arends
* Marianne Hondong- den Adel
* Chantal de Vries
* Alex Seelig

Voor de bekostiging van de activiteiten en evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Als Ouderraad vinden wij de input van u als ouder erg belangrijk. U kunt op de volgende manieren uw ideeën, suggesties, klachten of vragen aan ons kenbaar maken:

  • Een email naar info@paletleusden.nl (tav OR)
  • Een docent aanspreken

Natuurlijk kunt u ons ook altijd even benaderen op het schoolplein.