Nieuwe leerling

Kennismaken

Als onze school u aanspreekt, nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Tijdens dit gesprek kunnen we uw vragen beantwoorden en vertellen wie we zijn en waar we voor staan. We laten graag onze school zien en nodigen u uit om de sfeer te komen proeven.

Voor het maken van een afspraak met Francisco Meijer (directeur) kunt u telefonisch contact opnemen (033-4940473) of het contactformulier op de website invullen.

Aanname en instroom

Aanname en instroom 0-4 jarigen
Wanneer u uw zoon of dochter bij ons op school aanmeldt ontvangt u hiervan een bevestiging van de administratief medewerker. Mochten er tussen het moment van aanmelden en de startdatum op de basisschool veranderingen zijn in de thuissituatie, gegevens die veranderen of bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind dan vinden we het fijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. De coördinator van de onderbouw deelt de leerlingen in in één van de kleutergroepen. Indien nodig (en wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven) vindt er een overdracht plaats met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

 

Aanname en instroom 5 – 12 jarigen
Wanneer uw kind in een hogere groep instroomt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. De informatie verkregen tijdens dit gesprek wordt gedeeld met een van onze intern begeleiders. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe het met uw kind op de vorige school is gegaan en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van de gegevens uit de onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties kunnen wij bepalen of wij uw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer uw kind een overstap maakt vanaf een andere school in Leusden zal de directeur altijd contact opnemen met de directeur van de vertrekkende school.

Wennen op school

Voor het eerst naar school gaan is voor veel kleuters (en hun ouders) een spannende gebeurtenis.

Uw kind mag vier keer komen wennen voordat hij of zij vier jaar oud wordt. De leerkracht zal een maand van tevoren telefonisch contact met u opnemen om u te vertellen in welke groep uw kind is ingedeeld en om wendagen af te spreken. Er staat dan voor uw kind een welkomsttasje klaar met informatie rondom het naar school gaan en een presentje voor uw kind.

Alle informatie rondom ‘voor het eerst naar school’ kunt u lezen in ons kleuterinformatieboekje.