Identiteit

’t Palet is een Daltonschool. Maar wat onderscheidt ons van andere Daltonscholen en van de andere scholen in Leusden?

Daarom zijn we op zoek gegaan met het team, de kinderen en de ouders naar de identiteit en de kracht van ’t Palet. Want: ‘Wij willen graag een school zijn waar het team, de kinderen en de ouders één taal spreken. Waar we het niet meer hoeven te hebben over kleine zaken omdat we weten wie we zijn en waarom we de dingen doen die we doen’.

We hebben scherp gekregen waar we goed in zijn, wat ons onderscheidt, en waar we naartoe willen en deze opbrengsten hebben we verzameld in het onderstaande identiteitsdocument. Een inspirerend en toegankelijk document vormgegeven in woord en beeld, dat dagelijks wordt ingezet als onderlegger in ons werk.