Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad 2016/2017

De Ouderraad bestaat in feite uit alle ouders van leerlingen van Basisschool ‘t Palet. U bent dus ook lid van deze vereniging! De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur, de Ouderraad (OR). Deze bestaat uit een

* Voorzitter: Denis Hoogeveen
* Secretaris: Mariska Roestenburg
* Penningmeester: Heidy Sonneville 

en overige bestuursleden bestaande uit ouders en teamleden.

Zoals beloofd zouden we ons als OR persoonlijk aan u voorstellen:

Mijn naam is Chantal Arends, 35 jaar. Samen met mijn man en 2 dochtertjes zijn wij sinds mei 2016 woonachtig in de Tabaksteeg. Onze oudste dochter (Louise, 4 jaar) is na de zomervakantie gestart op 't Palet. Om iets voor de school te kunnen betekenen, de school, de leerkrachten en andere ouders beter te leren kennen heeft dit mij doen besluiten mij bij de OR aan te sluiten. 

Ik ben Sarina Bos Ik zit sinds november 2016 in de OR. Ik ben gevraagd om bij de Or te komen. Ik vind het leuk om meer betrokken te zijn bij school en mij in te zetten voor activiteiten die worden geregeld vanuit de or.

Mijn naam is Jolene van Gent, moeder van Ralph en Steyn. Ralph zit inmiddels op Het Nieuwe Eemland (havo 5) en Steyn is afgelopen jaar bij het Palet gestart in groep 1-2 E. Naast mijn drukbezette baan als manager bij Talent&Pro, hou ik van het Bourgondische leven en ben ik sportief actief in spinning, soms hockey en skiën als het even kan. Waarom bij de ouderraad? Het lijkt mij leuk om mee te helpen met de organisatie van evenementen en activiteiten om het verblijf onze kinderen nog aangenamer te maken. Mocht je vragen hebben? Spreek mij gerust aan.

Aangenaam! Denis Hoogeveen, vader van Romeyn. Ik ben sinds 2015 lid van de Ouderraad. Wij wonen in Leusden-Zuid en Romeyn zit in groep 3 bij juffrouw Michelle. Ik ben lid geworden van de OR om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de kinderen en de school in de breedste zin van het woord. Sinds dit schooljaar ben ik voorzitter van de OR en proberen we concrete stappen te zetten om de OR verder te ontwikkelen.

Ik ben Marloes Swaab, moeder van Daniel uit groep 6B en Chantal uit groep 1/2D. Al een aantal jaar zit ik in de OR omdat ik het leuk vind wat meer betrokken te zijn bij school. En de evenementen voor de kinderen te organiseren is leuk om te doen zeker als je de blije gezichten ziet,want daar doe je het voor.

Mijn naam is Mariska Roestenburg moeder van Jasmijn (groep 1/2 D) en Roos (2016). Sinds het schooljaar 2016/2017 ben ik secretaris van de ouderraad. Ik heb mij aangemeld voor de ouderraad, omdat ik graag actief betrokken wil zijn bij de school waar onze kinderen de aankomende jaren zullen doorbrengen. Verder wil ik mij graag inzetten om voor de kinderen leuke activiteiten te organiseren, zodat ze een leuke schooltijd hebben waar ze later nog graag aan terugdenken

Ik ben Paulien Habets en sinds november 2016 lid van de Ouderraad. Ik ben getrouwd met Ralph en wij hebben drie kinderen op 't Palet: Koen (klas 1/2D), Tom (klas 6B) en Max (klas 8A) In het dagelijks leven run ik mijn eigen webshops. Ik heb mij aangemeld voor de Ouderraad om naast het organiseren van leuke activiteiten ook een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de betrokkenheid tussen ouders en school. Met als doel een zo goed en leuk mogelijke basisschooltijd te krijgen voor onze kinderen!

Tevens zijn ook lid van de Ouderraad Heidy Sonneville zij is onze penningmeester. En inmiddels al vele jaren een vast gezicht van de OR: Anea Houtveen. Het OR team wordt gecomplementeerd door Ilonka Wallenburg, Willy Vos en Marjan Bronkhorst uit ‘t Palet team.

De Ouderraad bestaat in feite uit alle ouders van leerlingen van Basisschool ‘t Palet. U bent dus ook lid van deze vereniging! Indien u dus vragen, opmerkingen of suggesties heeft of wellicht een vergadering wilt bijwonen spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een email naar info@paletleusden.nl (tav OR)

 

Taken en verantwoordelijkheden Ouderraad

Wie doet nu eigenlijk wat binnen de school? Op de eerste plaats is er het Schoolbestuur die de beleidsstukken maakt. Ten tweede de Medezeggenschapsraad (MR) die brengt advies uit over beleid en heeft het recht om beleidsvoorstellen goed te keuren of af te wijzen. Ouders kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Zij kunnen dit rechtstreeks doen of via de Ouderraad.

De ouderraad heeft verder tot taak:

1. een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;

2. de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;

3. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;

4. activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen,

ouderavonden en vergaderingen;

5. te functioneren als eerste achterban namens de ouders;

6. de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en bij het schoolbestuur.

 

De Ouderraad is wat dat betreft dus echt een uitvoeringsorgaan. Zij stelt zich ten doel om evenementen en activiteiten te organiseren die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maakt. De organisatie vindt plaats in overleg en in samenwerking met het team van leerkrachten en directie.

Voor de bekostiging van de evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage. Voorbeelden van activiteiten die de Ouderraad (mede) organiseert zijn:

  • Het Sinterklaasfeest
  • Activiteiten rond Kerstmis (ontbijt/diner/markt)
  • Activiteiten rond Pasen
  • Avond “wandel” vierdaagse
  • Afscheid Musical + BBQ groep 8
  • Coördinatie van de palet shirts

Daarnaast bestaat er een sportcommissie die zich bezighoudt met (alles rondom) de sportactiviteiten voor de leerlingen van 't Palet.

Communicatie

Als Ouderraad vinden wij de input van u als ouder erg belangrijk. U kunt op de volgende manieren uw ideeën, suggesties, klachten of vragen aan ons kenbaar maken:

  • Tijdens de algemene ouderavonden presenteert de Ouderraad zichzelf en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en het financiële jaaroverzicht en het jaarverslag in te zien.
  • Op de website van school wordt continu informatie geplaatst over de activiteiten en evenementen, soms met foto’s.
  • De Ouderraad is bereikbaar via de email van school, het mailadres is info@paletleusden.nl (tav OR). U kunt ons altijd benaderen om uw ideeën met ons te delen, opmerkingen en/of vragen te stellen.
  • Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken op het schoolplein of tijdens evenementen.

Website powered by Primosite