Welkom!

Al meer dan een eeuw verzorgt ’t Palet onderwijs in Leusden. Wij zijn gestart aan de Ooievaarshorsterweg. In 1967 is ’t Palet verhuisd naar de Willem de Zwijgerlaan in Leusden-Zuid. In maart 2011 zijn we verhuisd naar de Tabaksteeg, waar we onze intrek hebben genomen in het Multi Functionele Centrum 'Antares'. 

Met een team van betrokken leerkrachten verzorgen wij met veel plezier het onderwijs aan circa 500 leerlingen.   

Als school zijn we natuurlijk bezig met de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Wij durven te zeggen dat deze op orde zijn! Daarnaast worden ook de andere vakken niet uit het oog verloren zoals schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis en de expressievakken. Wat wij ook belangrijk vinden, is dat wij blijven kijken naar de kinderen en hun ontwikkeling.  Een evenwichtige didactische en pedagogische omgeving is wat wij nastreven.

Wat ons anders maakt is dat wij gebruik maken van de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken en omgaan met (keuze)vrijheid. Wij doen dit omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen naast de basisvakken ook vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst.

Onder de button Daltononderwijs kunt u meer informatie vinden over het Daltononderwijs bij ons op school.

 

Welkom!

Contactinformatie

Openbare Daltonschool 't Palet
Willem Alexanderhof 6
3832 JN Leusden
Tel.: 033 - 4940473
e-mail: info@paletleusden.nl

Directie
Francisco Meijer
(maandag t/m vrijdag)

Website powered by Primosite